Uudised

Piirkondlik kohtumine koolide, lastekaitse ja politsei vahel Tallinna Õpetajate majas 05. november


4. novembril toimus Pirita linnaosa piirkondlik kohtumine koolide, lastekaitse ja politsei vahel Tallinna Õpetajate majas.

Kohtumisel osalesid Pirita linnaosa koolide direktorid koos kooli HEVKO või sotsiaalpedagoogiga, Pirita linnaosa lastekaitsetöötajad ning Pirita linnaosa noorsoopolitseinikud. Kohtumise eesmärgiks oli võrgustiku töö võimestamine, üksteise rollide ja vastutuse mõistmine ning omavaheliste kontaktide hoidmine arendamine.

Suur tänu Katrin Parvele sisuka ja ladusa päeva eest.

4. novembril toimus Pirita linnaosa piirkondlik kohtumine koolide, lastekaitse ja politsei vahel Tallinna Õpetajate majas.

Kohtumisel osalesid Pirita linnaosa koolide direktorid koos kooli HEVKO või sotsiaalpedagoogiga, Pirita linnaosa lastekaitsetöötajad ning Pirita linnaosa noorsoopolitseinikud. Kohtumise eesmärgiks oli võrgustiku töö võimestamine, üksteise rollide ja vastutuse mõistmine ning omavaheliste kontaktide hoidmine arendamine.

Suur tänu Katrin Parvele sisuka ja ladusa päeva eest.