Uudised

Merivälja Kooli projekt "Kõnni koolini" sai suure tunnustuse! 07. oktoober


Merivälja Kooli projekt "Kõnni koolini" on Liikuma Kutsuva Kooli Aasta tegija 2019/2020 kategoorias: „Liikuma Kutsuvale koolile toeks olnud lapsevanemad“!
Auhinna andis üle president Kersti Kaljulaid isiklikult.
Kõnni koolini projekti vedanud töörühma juhid Lembe Levot, Kristiina Püttseppa ja Marge Aednat tunnustati hästi läbi mõeldud “Kõnni koolini” kampaania eest, kus Merivälja Kooli lapsevanemaid ärgitati aktiivselt autoga lapsi kooli tulles kaugemal peatuma. President kiitis meie ettevõtmist ning pidas sütitava kõne liikumise olulisusest nii laste kui täiskasvanute igapäevaelus. Liikuda on vaja ikka selleks, et olla tegutsemis-, õppimisvõimeline ja terve. Kersti Kaljulaid kutsus kaasa mõtlema ja rutiinseid mõttemustreid muutma, sest harjumuspäraste ja armastavate lapsevanemate tegevused ei pruugigi alati olla tegelikult lapsele ülepea toetavad või kasulikud. Samuti avaldas president lootust, et meie “Kõnni koolini“ projekt jätkub ja õige pea on oodata kaasahaaravaid lisategevusi ja võimalust omandada tarkust turvaliseks liiklemiseks.
Auhinda vastu võttes oli meie kogukonna aktivist Lembe Levo meeldivalt üllatunud. „On suur rõõm, et meie tegemisi on märgatud. See näitab, et oleme õigel teel ja teeme üdini õiget asja! Oli väga uhke ja ülev tunne, kui Eesti Vabariigi president auhinna mulle ulatas. Kuum jutt käis kohe üle selja! Aasta tegija tiitel on suur tunnustus ja samas ka suur vastutus. See auhind inspireerib ja innustab meid jätkama “Kõnnin koolini“ projektiga“ kommenteeris Lembe.
Merivälja Kool on Liikuma Kutsuva kooli ridades olnud alates aastast 2018. Möödunud talve hommikutel toimetasid Merivälja Kooli ümbritsevatele tänavatele helkurvestides lapsevanemad ja koolitöötajad, kes kutsusid autojuhte ülesse lapsi „Kõnnin koolini“ punktides autost välja laskma. Ettevõtmise eesmärgiks oli ergutada lapsi rohkem liikuma ning soov muuta kooli ümbrus jalgsi liikuvatele lastele turvalisemaks.
Marge Aedna rõõmustas, et “Kõnnin koolini“ projekt täitis oma eesmärgi – täiskasvanute ülesanne on luua lastele turvaline keskkond. Laste tagasiside küsitlusest nähtus, et kooli ümbruses tõusis kampaania ajal liiklusturvalisus mitmekordselt. Boonusena said õpilased mõneminutilisel teekonnal kooli jalutades nautida värsket õhku ja stimuleerida läbi liikumise aju koolipäevaks tarviliku hapnikuga. Lastele meeldis see kampaania“.
Kristiina Püttsepp lisas, et projekti meeskond vaatab lootusrikkalt tulevikku. Tänu möödunud talvisele aktsioonile on mitmed lapsevanemad teadvustanud vajadust kooli esine muuta autovabaks ning hakanud kasutama „Kõnnin koolini“ punkte. „Kooli lähiümbruse autovabaks muutmine saab sündida ennekõike läbi kogukondliku kokkuleppe. Loodame, et õige pea annab juba valdav enamus võimaluse oma lastel ergutada aju väikese koolieelse jalutuskäiguga“ rääkis Kristiina õhinaga.
„Suur huvi tuli meile tegelikult üllatusena. Poleks iial osanud arvata, et meie ettevõtmine nii paljusid kõnetab“ rääkis Lembe ja lisas: „Meie “Kõnnin koolini“ projekti vastu on tundnud huvi mitmed omavalitsused, ajakirjanikud, teadlased, üliõpilased ja kogukonna aktivistid. Tutvustasime meie kooli projekti ka Liikuma Kutsuva kooli sügisseminaril osalenud 70-le koolile. Seminaril osalenud õpetajad, õppejuhid ja direktorid jagasid üksmeelselt arvamust, et laste koolitreppi sõidutamine ei ole lapse arengut toetav ega vajalik“.
Merivälja Kooli poolseks partneriks vanematekogule on sellel õppeaastal huvijuht Janika Lepik, kes toob liikumisrõõmu koolipereni. Eriti tore on tõdeda, et käesolev aasta on õpetajate liikumisrõõmu aasta. Mis muud kui taaskord võimalus olla oma tegudes kooliperega õpilastele eeskujuks ning uut õppeaastat alustada ka liikuva õpetajate päevaga.
Merivälja Kooli huvijuht Janika Lepik lisab: „Soovin, et nii meie kooli õpilased kui õpetajad väärtustaksid liikumist ning liikumispausid ja ka õuetunnid saaksid tavapäraseks päeva osaks.
5. oktoobril oli meie kooli õpetajate päev just nimelt pühendatud õpetajate liikumisrõõmule ning õpetajatele toimusid õuetunnid. Hea meel oli näha palju särasilmseid õpetajaid, kes tegevustest osa võtsid.“
Liikumise edendamiseks ja värskes õhus viibimiseks on vanematekogu eestvedamise rajatud 2018 aasta kevadel õuesõppe klass. Õuesõppe klassi saavad kasutada kõik õpetajad ja õpilased nii õppimiseks kui lihtsalt niisama päiksevõtuks või värske õhu ampsamiseks. Head mõtted ja teod ning toetus koolile on alati teretulnud. Koos muudame mõttemustreid ja loome parema ning turvalisema homse!
Liikuma Kutsuva kooli eestvedaja Tartu Üilkooli liikumislabor kuulutas kevadel välja Liikuma Kutsuval Kooli Aasta Tegija konkursi, mille sihiks on märgata ja tunnustada liikuma kutsuvaid tegusid ning õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vanemaid, omavalitsusi, sõpru ja terveid meeskondi, kes neid tegusid teevad. Aasta Tegija Konkursile jõudsidki kõigist algatustest need, mida märkasid algatuste taga olnud inimeste teekaaslased: kolleegid, lapsevanemad, haridusametnikud. Suvel selgitas žürii välja Aasta Tegija nominendid, kelle algatusi ja tegusid võid vaadata siit: https://www.liikumakutsuvkool.ee/aastategija/
Suurt abi projekti elluviimisel osutasid Mähe Selts ja Erik Vest.
Kõnni koolini projektis kaasosalesid kooliperest Greta Henriksson, Silver Fokin ja Janika Lepik; vanematekogu ja/või liiklusturvalisuse töörühma liikmed Merje Kiisel, Mari-Liis Utno, Kristi Sipra, Moonika Aasna, Kersti Matiisen, Kristiina Talfeldt, Silver Paas, Vivika Kurnitski, Kelly Uukivi, Annely Soosaar, Rivo Aunpu, Mari-Jana Adams, Kadri Nigalas, Kaja Jakobson Lott ja Lilian Erm ning Pirita LOV. Ettevalmistuses või projektis kaasa löönud lapsevanemad: Marek Rannala, Hele Malmet, Eleri Kautlenbach, Merle Põder, Julika Silma-Tiide ja Toomas Uibo, noorsoopolitseinikud Marili Tammiste, Kaire Arukaevu, Eret Elen Viidakas ja abipolitseinikud Janno Pilt ja Ott Pärna.
Turvalist liikuma kutsuvat kooliteed Meriväljal kõigile!
Merivälja Kooli projekt "Kõnni koolini" on Liikuma Kutsuva Kooli Aasta tegija 2019/2020 kategoorias: „Liikuma Kutsuvale koolile toeks olnud lapsevanemad“!
Auhinna andis üle president Kersti Kaljulaid isiklikult.
Kõnni koolini projekti vedanud töörühma juhid Lembe Levot, Kristiina Püttseppa ja Marge Aednat tunnustati hästi läbi mõeldud “Kõnni koolini” kampaania eest, kus Merivälja Kooli lapsevanemaid ärgitati aktiivselt autoga lapsi kooli tulles kaugemal peatuma. President kiitis meie ettevõtmist ning pidas sütitava kõne liikumise olulisusest nii laste kui täiskasvanute igapäevaelus. Liikuda on vaja ikka selleks, et olla tegutsemis-, õppimisvõimeline ja terve.
Kersti Kaljulaid kutsus kaasa mõtlema ja rutiinseid mõttemustreid muutma, sest harjumuspäraste ja armastavate lapsevanemate tegevused ei pruugigi alati olla tegelikult lapsele ülepea toetavad või kasulikud. Samuti avaldas president lootust, et meie “Kõnni koolini“ projekt jätkub ja õige pea on oodata kaasahaaravaid lisategevusi ja võimalust omandada tarkust turvaliseks liiklemiseks.
Auhinda vastu võttes oli meie kogukonna aktivist Lembe Levo meeldivalt üllatunud. „On suur rõõm, et meie tegemisi on märgatud. See näitab, et oleme õigel teel ja teeme üdini õiget asja! Oli väga uhke ja ülev tunne, kui Eesti Vabariigi president auhinna mulle ulatas. Kuum jutt käis kohe üle selja! Aasta tegija tiitel on suur tunnustus ja samas ka suur vastutus. See auhind inspireerib ja innustab meid jätkama “Kõnnin koolini“ projektiga“ kommenteeris Lembe.
Merivälja Kool on Liikuma Kutsuva kooli ridades olnud alates aastast 2018. Möödunud talve hommikutel toimetasid Merivälja Kooli ümbritsevatele tänavatele helkurvestides lapsevanemad ja koolitöötajad, kes kutsusid autojuhte ülesse lapsi „Kõnnin koolini“ punktides autost välja laskma. Ettevõtmise eesmärgiks oli ergutada lapsi rohkem liikuma ning soov muuta kooli ümbrus jalgsi liikuvatele lastele turvalisemaks.
Marge Aedna rõõmustas, et “Kõnnin koolini“ projekt täitis oma eesmärgi – täiskasvanute ülesanne on luua lastele turvaline keskkond. Laste tagasiside küsitlusest nähtus, et kooli ümbruses tõusis kampaania ajal liiklusturvalisus mitmekordselt. Boonusena said õpilased mõneminutilisel teekonnal kooli jalutades nautida värsket õhku ja stimuleerida läbi liikumise aju koolipäevaks tarviliku hapnikuga. Lastele meeldis see kampaania“.
Kristiina Püttsepp lisas, et projekti meeskond vaatab lootusrikkalt tulevikku. Tänu möödunud talvisele aktsioonile on mitmed lapsevanemad teadvustanud vajadust kooli esine muuta autovabaks ning hakanud kasutama „Kõnnin koolini“ punkte. „Kooli lähiümbruse autovabaks muutmine saab sündida ennekõike läbi kogukondliku kokkuleppe. Loodame, et õige pea annab juba valdav enamus võimaluse oma lastel ergutada aju väikese koolieelse jalutuskäiguga“ rääkis Kristiina õhinaga.
„Suur huvi tuli meile tegelikult üllatusena. Poleks iial osanud arvata, et meie ettevõtmine nii paljusid kõnetab“ rääkis Lembe ja lisas: „Meie “Kõnnin koolini“ projekti vastu on tundnud huvi mitmed omavalitsused, ajakirjanikud, teadlased, üliõpilased ja kogukonna aktivistid. Tutvustasime meie kooli projekti ka Liikuma Kutsuva kooli sügisseminaril osalenud 70-le koolile. Seminaril osalenud õpetajad, õppejuhid ja direktorid jagasid üksmeelselt arvamust, et laste koolitreppi sõidutamine ei ole lapse arengut toetav ega vajalik“.
Merivälja Kooli poolseks partneriks vanematekogule on sellel õppeaastal huvijuht Janika Lepik, kes toob liikumisrõõmu koolipereni. Eriti tore on tõdeda, et käesolev aasta on õpetajate liikumisrõõmu aasta. Mis muud kui taaskord võimalus olla oma tegudes kooliperega õpilastele eeskujuks ning uut õppeaastat alustada ka liikuva õpetajate päevaga.
Merivälja Kooli huvijuht Janika Lepik lisab: „Soovin, et nii meie kooli õpilased kui õpetajad väärtustaksid liikumist ning liikumispausid ja ka õuetunnid saaksid tavapäraseks päeva osaks.
5. oktoobril oli meie kooli õpetajate päev just nimelt pühendatud õpetajate liikumisrõõmule ning õpetajatele toimusid õuetunnid. Hea meel oli näha palju särasilmseid õpetajaid, kes tegevustest osa võtsid.“
Liikumise edendamiseks ja värskes õhus viibimiseks on vanematekogu eestvedamise rajatud 2018 aasta kevadel õuesõppe klass. Õuesõppe klassi saavad kasutada kõik õpetajad ja õpilased nii õppimiseks kui lihtsalt niisama päiksevõtuks või värske õhu ampsamiseks. Head mõtted ja teod ning toetus koolile on alati teretulnud. Koos muudame mõttemustreid ja loome parema ning turvalisema homse!
Liikuma Kutsuva kooli eestvedaja Tartu Üilkooli liikumislabor kuulutas kevadel välja Liikuma Kutsuval Kooli Aasta Tegija konkursi, mille sihiks on märgata ja tunnustada liikuma kutsuvaid tegusid ning õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vanemaid, omavalitsusi, sõpru ja terveid meeskondi, kes neid tegusid teevad. Aasta Tegija Konkursile jõudsidki kõigist algatustest need, mida märkasid algatuste taga olnud inimeste teekaaslased: kolleegid, lapsevanemad, haridusametnikud. Suvel selgitas žürii välja Aasta Tegija nominendid, kelle algatusi ja tegusid võid vaadata siit: https://www.liikumakutsuvkool.ee/aastategija/
Suurt abi projekti elluviimisel osutasid Mähe Selts ja Erik Vest.
Kõnni koolini projektis kaasosalesid kooliperest Greta Henriksson, Silver Fokin ja Janika Lepik; vanematekogu ja/või liiklusturvalisuse töörühma liikmed Merje Kiisel, Mari-Liis Utno, Kristi Sipra, Moonika Aasna, Kersti Matiisen, Kristiina Talfeldt, Silver Paas, Vivika Kurnitski, Kelly Uukivi, Annely Soosaar, Rivo Aunpu, Mari-Jana Adams, Kadri Nigalas, Kaja Jakobson Lott ja Lilian Erm ning Pirita LOV. Ettevalmistuses või projektis kaasa löönud lapsevanemad: Marek Rannala, Hele Malmet, Eleri Kautlenbach, Merle Põder, Julika Silma-Tiide ja Toomas Uibo, noorsoopolitseinikud Marili Tammiste, Kaire Arukaevu, Eret Elen Viidakas ja abipolitseinikud Janno Pilt ja Ott Pärna.
Turvalist liikuma kutsuvat kooliteed Meriväljal kõigile!