Koolielu

Kooliõde

Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid.

Kooliõde töötab Merivälja Koolis esmaspäevast neljapäevani 8.00-16.00. Reedeti palume pöörduda õpetajate tuppa või kantseleisse. Kooliõe nimi on Anu-Ell Kruusmann.

e-post: anu-ell.kruusmann [at] kth.ee Tel: 56256659
lisakontakt Terviseametile: 53775871


Kooliõe tegevused:

 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine
 • Regulaarsed tervisekontrollid (1., 3., 7. kl.)
 • Vaktsineerimine
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine
 • Haiguste ennetamine
 • Esmaabi andmine

Vanemate kohustus on käia oma:

 • 2., 5. klassi lastega perearsti juures kontrollis
 • 1., 3., 5. ja 7.  klassi lastega hambaarsti juures kontrollis

Kooliõe soovitused lapsevanematele:

 • Palun teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
 • Palun hoida haige laps kodus
 • Palun tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök
 • Palun tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg
 • Palun tagada lapsele normaalsed õppimistingimused
 • Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid
 • Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele

Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt: https://kooliode.ee/

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale leiad siit.

Kooliõe tegevused:

 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine
 • Regulaarsed tervisekontrollid (1., 3., 7. kl.)
 • Vaktsineerimine
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine
 • Haiguste ennetamine
 • Esmaabi andmine

Vanemate kohustus on käia oma:

 • 2., 5. klassi lastega perearsti juures kontrollis
 • 1., 3., 5. ja 7.  klassi lastega hambaarsti juures kontrollis

Kooliõe soovitused lapsevanematele:

 • Palun teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
 • Palun hoida haige laps kodus
 • Palun tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök
 • Palun tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg
 • Palun tagada lapsele normaalsed õppimistingimused
 • Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid
 • Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele

Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt: https://kooliode.ee/

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale leiad siit.