Koolielu

Kooliõde

Õpilasi teenindab SA Tallinna Koolitervishoid.

Kooliõde töötab 2019-2020 õppeaastal Merivälja Koolis esmaspäevast neljapäevani 8.00-16.00. Reedeti palume pöörduda õpetajate tuppa või kantseleisse. Kooliõe nimi on Anu-Ell Kruusmann.

e-post: merivaljak [at] kth.ee Tel: 56256659


Kooliõe tegevused:

 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine
 • Regulaarsed tervisekontrollid (1., 3., 7. kl.)
 • Vaktsineerimine
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine
 • Haiguste ennetamine
 • Esmaabi andmine

Vanemate kohustus on käia oma:

 • 2., 5. klassi lastega perearsti juures kontrollis
 • 1., 3., 5. ja 7.  klassi lastega hambaarsti juures kontrollis

Kooliõe soovitused lapsevanematele:

 • Palun teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
 • Palun hoida haige laps kodus
 • Palun tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök
 • Palun tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg
 • Palun tagada lapsele normaalsed õppimistingimused
 • Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid
 • Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele

Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kth.ee

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale leiad siit.

Infovoldik lapsevanematele

Kooliõe tegevused:

 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine
 • Regulaarsed tervisekontrollid (1., 3., 7. kl.)
 • Vaktsineerimine
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine
 • Haiguste ennetamine
 • Esmaabi andmine

Vanemate kohustus on käia oma:

 • 2., 5. klassi lastega perearsti juures kontrollis
 • 1., 3., 5. ja 7.  klassi lastega hambaarsti juures kontrollis

Kooliõe soovitused lapsevanematele:


 • Palun teavitada kooliõde õpilase kroonilistest haigustest
 • Palun hoida haige laps kodus
 • Palun tagada lapsele enne koolipäeva hommikusöök
 • Palun tagada lapsele vajalik puhke-ja uneaeg
 • Palun tagada lapsele normaalsed õppimistingimused
 • Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid
 • Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste muredele ja rõõmudele

Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kth.ee

Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale leiad siit.

Infovoldik lapsevanematele