Meie koolist

Põhiväärtused


• Eripärasustega arvestamine

Kõik õpilased on erilised, igaühesse suhtutakse lugupidavalt, vajadusel rakendatakse neile koolis loodud tugisüsteeme.

• Hea mikrokliima

Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate vahel valitsevad sõbralikud suhted. Üksteist toetatakse ja teineteisega arvestatakse.

• Suur õpihuvi

Õpilastel on tahe õppida ja saada häid tulemusi, ollakse avatud uuele.

• Tihe koostöö kooli ja kodu vahel

Tekkinud probleemidele reageeritakse koheselt, lapsevanemad saavad pidevalt tagasisidet lapse arengu kohta, lapsevanemad toetavad õpetajat tema töös ning on huvitatud kooli igakülgsest abistamisest.

• Kaasaegne õpikeskkond

Meie ilus kool on varustatud kaasaegsete IKT vahenditega.

• Eripärasustega arvestamine

Kõik õpilased on erilised, igaühesse suhtutakse lugupidavalt, vajadusel rakendatakse neile koolis loodud tugisüsteeme.

• Hea mikrokliima

Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate vahel valitsevad sõbralikud suhted. Üksteist toetatakse ja teineteisega arvestatakse.

• Suur õpihuvi

Õpilastel on tahe õppida ja saada häid tulemusi, ollakse avatud uuele.

• Tihe koostöö kooli ja kodu vahel

Tekkinud probleemidele reageeritakse koheselt, lapsevanemad saavad pidevalt tagasisidet lapse arengu kohta, lapsevanemad toetavad õpetajat tema töös ning on huvitatud kooli igakülgsest abistamisest.

• Kaasaegne õpikeskkond

Meie ilus kool on varustatud kaasaegsete IKT vahenditega.