Õppenõukogu

Õppenõukogu 2019/20 õa.

Õppenõukogu nr 1, 13.09.2019.
Päevakord:
1. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine.
2. Kooli õppekava kinnitamine.


Õppenõukogu nr 2, 29.11.2019.
Päevakord:
1. Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine
3. Õppeaasta trimestri lõpetamine.

 

Õppenõukogu nr 3, 10.02.2020.
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine Merivälja Kooli arengukava 2020-2023 osas.
2. Koduõppele lubamine.

 

Õppenõukogu nr 4, 09.03.2020.
Päevakord:
1. Kooli kodukorra täiendamine.
2. Õppeaasta trimestri lõpetamine.

 

Õppenõukogu nr 5, 01.06.2020.

Õppenõukogu nr 6, 16.06.2020.