Õppetöö

Õppekava


Hindamise põhimõtted
Õpilase toetamise põhimõtted

Ainevaldkondade kavad: (UUENDAMISEL)
Humanitaarainete ainekava
Inglise keele ainekava
Loodusainete ainekava
Matemaatika ainekava
Oskus- ja loovusainete ainekava
Võõrkeelte ainekava üldosa
 

Hindamise põhimõtted
Õpilase toetamise põhimõtted

Ainevaldkondade kavad: (UUENDAMISEL)
Humanitaarainete ainekava
Inglise keele ainekava
Loodusainete ainekava
Matemaatika ainekava
Oskus- ja loovusainete ainekava
Võõrkeelte ainekava üldosa