Hariduse tugiteenused

Hariduse tugiteenused

Merivälja koolis pakutavate hariduse tugiteenuste eesmärk on iga õpilase individuaalse arengu toetamine.

Õpilaste toetamisel lähtutakse erinevatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning Merivälja kooli dokumentidest. Hariduse tugiteenuste osutamise aluseks on kooli õppekava osa „Õpilase toetamise põhimõtted“.

Hariduse tugiteenuste pakkumist korraldavad:

Bergit Semre (HEV õpilase õppe koordineerimine, kasvatuse valdkonna arendustegevused), kontakt: bergit.semre 'ät' meripohi.edu.ee

Helena Kroon (PPR tegevuse korraldamine), kontakt: helena.kroon 'ät' meripohi.edu.ee

Katrin Alling (HEV õpilase õppe koordineerimine, õpiabi korraldamine I kooliastmes), kontakt: katrin.alling 'ät' meripohi.edu.ee

Ruth Lobjakas (HEV õpilase õppe koordineerimine), kontakt: ruth.lobjakas 'ät' meripohi.edu.ee

Sheila Kolk (HEV õpilase õppe koordineerimine), kontakt: sheila.kolkmeripohi.edu.ee

Urve Raudsepp-Alt (HEV õpilase õppe koordineerimine, õpiabi korraldamine II ja III kooliastmes, õppevaldkonna arendustegevused), kontakt: urve.raudsepp-alt 'ät' meripohi.edu.ee

Õpilase arengu jälgimine ja toetamine
Hariduse tugiteenused Merivälja Koolis