Meie koolist

Hea suhtlemise tava


Merivälja Kooli HEA SUHTLEMISE TAVA lähtub kooli väärtustest (areng, kvaliteet, positiivsus, toetus) ja eetikakoodeksist ning koolipere all mõistetakse kõiki kooli töötajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.  


1. Olen hooliv ja huvitatud.  
 
Koolipere on üksteist toetav ning sõnad on tegudega kooskõlas.  
●  Näitame üles päriselt huvi teiste inimese vastu ja oleme hoolivad. Igaüks vajab
tuge ja tunnustust oma töödele, väärib mõistmist ja isiklikku vaba aega.
●  Julgeme küsida abi ja aitame teisi. Oleme huvitatud arengust, seega tagaselja me
teisi ei kritiseeri ja kedagi kergekäeliselt hukka ei mõista.  
 
2. Olen hea kuulaja.
 
Igal koolipere liikmel on õigus viisakale ja väärikale kohtlemisele.
●  Kuulame,  mida  teisel meile  on  öelda  ning  palume  ennast  kuulata.  Huvitatud  ja
toetav kuulamine annab väärtuslikku informatsiooni ja aitab rääkijat (kirjutajat).
●  Asetame pearõhu sellele, mis ühendab. Me ei sekku kiirustades ja pinnapealselt,
vaid  teeme, mis saame ise ära teha ning toetame lahendusteni jõudmist.  
 
3. Austan teise arvamust.
 
Koolipere suhted põhinevad austusel ja lugupidamisel.  
●  Püüame mõista ja hinnata olukordi nii enda kui teiste vaatepunktist. Arvamusi on
erinevaid ja kõigil on õigus oma seisukohti väljendada.    
●  Tagasisidet anname kaalutult ja läbimõeldult. Me ei kuritarvita kriitikat.  
 
5. Väljendun sõbralikult ja argumenteeritult.
 
Iga koolipere liige panustab, et koolikeskkond on emotsionaalselt ja vaimselt turvaline.
●  Väljendame  oma  mõtteid  ja  põhjendame  oma  seisukohti  viisakalt,  ausalt  ja
rahulikult näidete ja faktidega.
●  Keskendume  probleemi  või  olukorra  analüüsile  ja  lahendustele,  mitte  kriitikale.
Valime alati heatahtliku koostööle orienteeritud hoiaku.  

1. Olen hooliv ja huvitatud.  
 
Koolipere on üksteist toetav ning sõnad on tegudega kooskõlas.  
●  Näitame üles päriselt huvi teiste inimese vastu ja oleme hoolivad. Igaüks vajab
tuge ja tunnustust oma töödele, väärib mõistmist ja isiklikku vaba aega.
●  Julgeme küsida abi ja aitame teisi. Oleme huvitatud arengust, seega tagaselja me
teisi ei kritiseeri ja kedagi kergekäeliselt hukka ei mõista.  
 
2. Olen hea kuulaja.
 
Igal koolipere liikmel on õigus viisakale ja väärikale kohtlemisele.
●  Kuulame,  mida  teisel meile  on  öelda  ning  palume  ennast  kuulata.  Huvitatud  ja
toetav kuulamine annab väärtuslikku informatsiooni ja aitab rääkijat (kirjutajat).
●  Asetame pearõhu sellele, mis ühendab. Me ei sekku kiirustades ja pinnapealselt,

vaid  teeme, mis saame ise ära teha ning toetame lahendusteni jõudmist.  
 
3. Austan teise arvamust.
 
Koolipere suhted põhinevad austusel ja lugupidamisel.  
●  Püüame mõista ja hinnata olukordi nii enda kui teiste vaatepunktist. Arvamusi on
erinevaid ja kõigil on õigus oma seisukohti väljendada.    
●  Tagasisidet anname kaalutult ja läbimõeldult. Me ei kuritarvita kriitikat.  
 
5. Väljendun sõbralikult ja argumenteeritult.
 
Iga koolipere liige panustab, et koolikeskkond on emotsionaalselt ja vaimselt turvaline.
●  Väljendame  oma  mõtteid  ja  põhjendame  oma  seisukohti  viisakalt,  ausalt  ja
rahulikult näidete ja faktidega.
●  Keskendume  probleemi  või  olukorra  analüüsile  ja  lahendustele,  mitte  kriitikale.
Valime alati heatahtliku koostööle orienteeritud hoiaku.