Koolielu

Eelkool

2021/2022. õppeaasta

Registreerimine Merivälja Kooli eelkooli 2021/2022 õppeaastaks selle LINGI kaudu (rühmad on täis).

Ootame eelkooli 1. septembril 2022. aastal kooliteed alustavaid lapsi, eelistatud on Merivälja Koolis õpinguid alustada soovivad lapsed.


2021/2022 õppeaastal alustab eelkool tegevust novembrist ja kestab kuni mai keskpaigani. Avame 1-2 rühma, rühma suurus on kuni 15 last. Kohtumised toimuvad korra nädalas kindlatel kokkulepitud nädalapäevadel ajavahemikus kell 15.30-17.30 (2*60 minutit). Tundide vahel on vastavalt vajadusele lühikesed pausid. 2021/2022 õppeaastal pakub eelkooli teenust OÜ Hansakey. Tulenevalt Tallinna Haridusameti koolide teenuste hinnakirjast on kooliks ettevalmistus ehk eelkooli kuutasu 40 eurot, mis sisaldab ka osalist õppevahendite kulu. Tasumine toimub arvete alusel iga kuiselt, mis on püsiv suurus vaatamata sellele, mitu eelkooli päeva selle kuu jooksul toimus.

NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.

Eelkooli tegevuse aluseks on alushariduse riikliku õppekava põhjal koostatud Merivälja Kooli eelkooli õppekava. Eelkooli tegevuses keskendutakse lapse individuaalse arengu igakülgsele toetamisele. Eelkooli tegevuste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine toimub meeskonnatöös. Erinevaid lõimitud tegevusi viib läbi klassiõpetaja, kõne ja keele valdkonna arendustegevustesse kaasatakse logopeed, laste üldise arengu ja õpioskuste teemal toetab õppekava rakendamist eripedagoog, laste sotsiaalsete- ja koostööoskuste arendamise eesmärgil nõustab eelkooli tegevust sotsiaalpedagoog, laste emotsionaalse arengu toetamiseks on meeskonda kaasatud koolipsühholoog. 

Eelkooli tegevuse korraldamisel on meeskonna oluline liige lapsevanem, kes on oma lapse arengu toetamisel kõige suurem ekspert. 

Küsimuste korral kirjutada meilile rita.lumiste´at´meripohi.edu.ee.

2021/2022 õppeaastal alustab eelkool tegevust novembrist ja kestab kuni mai keskpaigani. Avame 1-2 rühma, rühma suurus on kuni 15 last. Kohtumised toimuvad korra nädalas kindlatel kokkulepitud nädalapäevadel ajavahemikus kell 15.30-17.30 (2*60 minutit). Tundide vahel on vastavalt vajadusele lühikesed pausid. 2021/2022 õppeaastal pakub eelkooli teenust OÜ Hansakey. Tulenevalt Tallinna Haridusameti koolide teenuste hinnakirjast on kooliks ettevalmistus ehk eelkooli kuutasu 40 eurot, mis sisaldab ka osalist õppevahendite kulu. Tasumine toimub arvete alusel iga kuiselt, mis on püsiv suurus vaatamata sellele, mitu eelkooli päeva selle kuu jooksul toimus.

NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.


Eelkooli tegevuse aluseks on alushariduse riikliku õppekava põhjal koostatud Merivälja Kooli eelkooli õppekava. Eelkooli tegevuses keskendutakse lapse individuaalse arengu igakülgsele toetamisele. Eelkooli tegevuste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine toimub meeskonnatöös. Erinevaid lõimitud tegevusi viib läbi klassiõpetaja, kõne ja keele valdkonna arendustegevustesse kaasatakse logopeed, laste üldise arengu ja õpioskuste teemal toetab õppekava rakendamist eripedagoog, laste sotsiaalsete- ja koostööoskuste arendamise eesmärgil nõustab eelkooli tegevust sotsiaalpedagoog, laste emotsionaalse arengu toetamiseks on meeskonda kaasatud koolipsühholoog. 

Eelkooli tegevuse korraldamisel on meeskonna oluline liige lapsevanem, kes on oma lapse arengu toetamisel kõige suurem ekspert. 

Küsimuste korral kirjutada meilile rita.lumiste´at´meripohi.edu.ee.