Vabad töökohad

Alates uuest õppeaastast ootab uuenev ja kasvav Merivälja Kool järgmisi häid õpetajaid:

-matemaatikaõpetaja III kooliastmele ( kõikidel klassidel 5 tundi nädalas rühmatunde)

-bioloogia-geograafia õpetaja (ainet vähemalt 2 nädalatundi, osaliselt rühmatunnid)

-vene keele õpetaja (rühmatunnid)

-klassiõpetaja (soovitavalt inglise keele lisaerialaga)

-kehalise kasvatuse õpetaja (osaliselt ujumistunnid)

-väikeklassi õpetaja

-tehnoloogiaõpetaja 4.-9. klassini

-eripedagoog

-logopeed (osalise koormusega)

-sotsiaalpedagoog (osalise koormusega)

-pikapäevarühma õpetaja (osalise koormusega)

Palume huvitatud õpetajakandidaatidel endast teada anda : Maiu.Plumer@meripohi.edu.ee