Personali valimise konkursi kord

Kooli pedagoogilise personali valimiseks korraldatava konkursi kord:
http://www.meripohi.edu.ee/?p=2869