Merivälja raamatukogu

       1948.a. tegi tolleaegne Tallinna Keskraamatukogu direktor A.Sibul Reinhold Niidule ülesandeks leida ruumid Meriväljal Keskraamatukogu 10.filiaali jaoks. Ruum (24 m2 suurune tuba) leitigi eramajas Tuule tee 18. Selle 1937.aastal baltisakslaste poolt ehitatud maja omanikuks oli proua Mälk,kes ise elas kõrvaltoas. Hiljem läks maja Elamutevalitsuse käsutusse. 1948.a. lõpul ja 1949.a. algul ruum korrastati ja varustati hädavajaliku mööbliga.
       Raamatukogu avati lugejatele 14.veebruaril 1949.a.Raamatufondi suurus oli 707 raamatut. 1949.a. lõpuks tõusis see arv 1952-ni. Lugejaid oli 1949.a. lõpuks 312 ja laenutusi 13 004.        Raamatukogu kandis Tallinna X Haruraamatukogu nime. See nimetus oli tal kuni 1952.a. aprillini, mil läks otseselt Tallinna Mererajooni TSN Täitevkomitee alluvusse nimetusega Tallinna Mererajooni III Raamatukogu. Seoses tsentraliseerimisega 1974.a. 1.jaanuarist muutus jällegi nimi: M.Gorki nim. Tallinna Keskraamatukogu Merivälja Haruraamatukogu. Praegu-Tallinna Keskraamatukogu Merivälja raamatukogu.
1962.a. lõpul sai raamatukogu juurde veel ühe toa ja veranda, üldpind eelmisega kokku 52 m2.
       Esimene juhataja Lidia Rumberg lahkus juba 1949.a. sügisel ja juhatajaks sai Reinhold Niidu, kes töötas sellel ametikohal peaaegu 25 aastat, kuni 1.jaanuarini 1974. Ta lahkus seoses raamatukogu tsentraliseerimise ja pensionile minekuga.
       Raamatukoguhoidjatena töötasid alates 1949.a. Edith Kukk (Altpere) ja 1953.a. Marta Krums. Alates 1959.a. 11.aprillist tuli tööle Helju Elstrok, kes töötas kuni 1.jaanuarini 1968.a.Tagasi Merivälja raamatukokku tuli Helju Elstrok 1.jaanuaril 1974.aastal ja töötas siin 1985.aastani,millal jäi pensionile.Tema asemele tuli juhatajaks Kai Oidermaa, kes töötas sellel ametikohal kuni 1990.aastani. 1993.aastal tuli juhatajaks Pille Talioja.
1999.aasta aprillist kuni augusti lõpuni tegi Pirita Linnosa Merivälja raamatukogus kapitaalremondi.
1.septembril 1999.a. toimus remondijärgne raamatukogu taasavamine,mille korraldas Tallinna Keskraamatukogu.
       2001.a on raamatukogus lugejaid 928, neist lapsi 318.
Raamatukogufondi suurus on 21 140 raamatut ja ajakirja. 2000.aastal sai raamatukogu juurde 1205 uut raamatut.


Esilehele / KronoloogiaVäina tee / Park / Sadamakai / Raamatukogu / Kool / Pood 
 Arhitektuur / Ranna tee / Lasteaed / Sõerde maja / Koostajad