Lauba pood.

       Voldemar Lauba, kellel oli Meriväljal suviti toiduainete kauplus Kesk tee 9 verandal, ostis 1938.a. oksjonil endale ühekorruselise maja asukohaga Kesktee 11. Kohe asus ta seda ümber ehitama. Tema enda talu asus Pirita jõe kaldal. Samal ajal lammutati Pirita jõe vana silda. Silla palgid taheti nii maha saagida, nii et alumised osad jääksid jõkke alles. V.Lauba sai loa, kangutas need palgid tungrauaga veest välja ja kasutas neid Merivälja majale teise korruse ehitamisel. Palkide kangutamisega oli kiire, sest jää hakkas jõel sulama.

       Esimesele korrusele seadis V.Lauba sisse kaupluse ja teisele korrusele, kus peaaegu terve sein oli täis aknaid, suvekohviku. 1940.a. oli selle maja õnnistamine, aga 41.aastal võeti ta juba omanike käest ära. Sakslaste ajal anti tagasi ja hiljem maja jällegi natsionaliseeriti. Vahepeal on siin elanud isegi nõukogude madrused, kes hiljem Laidoneri mõisasse kolisid.
       Kuna vanasti puudusid külmutuskapid, kasutati selleks otstarbeks jääd. Pirita jõe jääst saeti välja suured risttahukad. Need transporditi restoranidele, kus nad hoidlas saepuruga kaeti. Jää abil säilitati kergesti riknevaid toiduaineid (nt liha). Nii oli ka meie all olevas kaupluses.
       Peale maja teistkordset natsionaliseerimist ava ti kaupluse ruumides sõjaväe kauplus. Müüjaks oli tõmmuvereline vanem siberlanna. Kaupluses müüdi ka alkoholi. Osta said vaid sõjaväelased. Müüja oli "lahke" loomuga, kutsus teed jooma ja tuli vahetevahel küllagi. Paari aasta pärast tuli poodi revisjon sisse ja avastati suur puudujääk. Poel oli neli sissepääsu, välisustel olid ka signaalid. Müüja vihjas küljesissepääsule, mis suubus maja trepikotta. Seda võtit temal ei olevat. Komisjon tuli siis kontrollima. Selgus aga, et trepikojast tulev uks oli väljapoolt meie poolt ammu kinni kleebitud - paberiribad olid luitunud ja tolmunud ning ukse praod ümberringi ämblikuvõrke täis. Nii tuli siis "lahkel" müüjal 3-ks aastaks vangi minna. Pood lõpetas varsti tegevuse ja kauplus läks Toidukaubastu kätte… ja uks trepikotta müüriti kinni.

Esilehele / KronoloogiaVäina tee / Park / Sadamakai / Raamatukogu / Kool / Pood
 Arhitektuur / Ranna tee / Lasteaed / Sõerde maja / Koostajad