Merivälja kool

       Asumi ajaloo uurimise käigus on selgunud, et kool on Meriväljal eksisteerinud juba 1943.aastast, kuid selle kohta puuduvad faktilised andmed. Ka õpilasi oli tookord kümne ringis ja organiseerinud oli selle meie kandi ajaloost juba tuntud hr.Elman.

   Esimesed ametlikud dokumendid Merivälja koolist pärinevad 1948.aastast, kui tema nimetus oli Tallinna 35. Algkool. Asus see Aia tee 196 (hiljem Aiatee 15). Kool asus eramajas, mis kuulus laevakapten Teodor Vompale, kes oli oma perega välismaale rännanud

        Kooli oli kahekeelne: eesti osas õppis algul 37 ja vene osas 27 õpilast. Direktoriks oli Engel Grigorjev.
1953.a. leiti, et elamu ei ole siiski sobilik koolimajaks. Uus koolimaja Heki teel sai valmis 1960.a. oktoobris. Juhatajaks sai Evi Varm. 1977.a. sai juhatajaks Pille Sild ja 1979.a. Kaja Laanmäe.


5.juunil 1990.a. kinnitati Tallinna Linnavalitsuse poolt kooli uueks nimeks Merivälja Algkool. Kool on tegutsenud nelja- ja kolmeklassilisena. 1993.a. oli koolis esmakordselt ka 5.klass ja 1994.a. alates tegutseb 6-klassiline algkool. 1993.a. novembris likvideeriti katlamajast kõik, mis meenutas keskkütet ja omal initsiatiivil rekonstrueeritud ruumist sai uus klassiruum, mis avati 23.veebruaril 1994.a. Järgmine avamine toimus 10.mail 1996.a., kui sai valmis ujula. Küll väike, 3 x 7,5m, aga oma!
1.novembril 1999.a. sai valmis kooli juurdeehitus ja toredast väiksest valgest majast oli saanud kahekordne heleroheline uus koolihoone.


       2000.a. muudeti Merivälja Algkool Tallinna Linnavolikogu otsusega põhikooliks. 2000/2001.õ.-a. oli koolis 9 klassikomplekti ja 220 õpilast. 2001.a. 1.septembrist õpivad siin ka 7.klassi lapsed.


Esilehelet / KronoloogiaVäina tee / Park / Sadamakai / Raamatukogu / Kool / Pood 
 Arhitektuur / Ranna tee / Lasteaed / Sõerde maja / Koostajad