Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord”.

Vastuvõetud õpilaskandidaatidest komplekteerib Merivälja Kool 3 klassikomplekti (2 klassikomplekti tundide algusega kell 8.00 ja 1 klassikomplekt tundide algusega kell 12.30).
Klassidesse komplekteerimine toimub taotluse laekumise järjekorras. Hommikupoolse vahetuse klassid komplekteeritakse eelkõige lastest, kelle õed/vennad õpivad juba meie koolis.

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Merivälja Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada 30. maist – 10. juunini 2016.a kooli alljärgnevad dokumendid:
• taotlus (blankett kooli kodulehel)
• koopia sünnitunnistusest
• sisseastuja esindaja isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi või passi koopia)
• tervisekaart (väljastab perearst)
• koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
Dokumentide vastuvõtt kooli õpetajate toas E-R 10.00-13.00.

Peale 10. juunit 2016 muutub kinnitamata õpilaskoht vabaks.
Alates 15. juunist 2016 saavad kõik soovijad vabade koolikohtade olemasolul esitada kooli astumise taotluse.

Meie koolis on koolivormi (vest, polosärk) kandmine kohustuslik. Tellida saab  http://koolivorm.norrison.ee/65-merivalja-kool

Kool on tööpäeviti dokumentide vastuvõtmiseks avatud juunis ja augustis kella 10.00-13.00. Juulis on kool suletud.

Kooli telefon 6 232 234

1. klassi lapsevanemate koosolek toimub 29. augustil kell 17.00

Täiendav info:

Üksikud vabad kohad 1. ja 2. klassides 2016/17 õppeaastal

2016/17 õppeaastal on Merivälja Kooli 1. klassides 5 vaba õppekohta.
Üksikud vabad kohad on ka 2. klassides.

Dokumente saab esitada tööpäeviti kl 10.00- 13.00. Lähem info vt 1. klassi astujatele.

Oleme uuenev haridusasutus

http://www.tlu.ee/et/hik/Uudised/3662/tallinna-haridusamet-tunnustas-mitmeid-hiki-partnerkoole-moki-rakendamise-eest

Merivälja Kooli tunnustus