Pärt avas Merivälja koolile tee kosmosesse

Õppeaasta algul võtsid Hollandi Rotterdami Zuider-gümnaasiumi esindajad ühendust Merivälja kooliga ja teatasid: „Olete Pärdi kodumaalt, tahame teiega koostööd teha!” Hollandlased ei kutsunud eestlasi siiski musitseerima, vaid hoopis ühiselt kosmosemissiooniks valmistuma.

Nimelt käivad Rotterdami gümnasistid igal aastal Noordwijkis Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) simulatsioonikeskuses, kehastudes rahvusvahelise orbitaaljaama töötajaiks. Seekord oli aga võimalus moodustada rahvusvaheline koolinoorte töögrupp, kes valmistub nelja kuu vältel ühiseks „kosmosemissiooniks”. Eesti kasuks langes partneri valik seetõttu, et Merivälja kooli esindajad käisid mullu Rotterdami Zuider-gümnaasiumis uurimas võimekamate laste õpetamist ning jätsid endast hea mulje.

Pakkumine osaleda rahvusvahelises projektõppes tundus Merivälja koolile ahvatlev. Senini oli projekte läbi viidud vaid oma koolis, aga mitte projekt­õpet vastava metoodika alusel. Eestlasele omase põhjalikkusega asuti valmistuma ja otsustati luua huviliste koondamiseks oma Kosmoseklubi. Kirjutati projekt LTT-ringide loomist toetavale „TeaMe+” programmile. Tuli uurida ka seitsmendas ja kaheksandas klassis õppivate laste vanematelt, kas nad oleks nõus ise õpilaste Hollandi lennureisi kulud katma. 16 vanemat olidki nõus.

Pikemalt saab lugeda siit.

Uuel õppeaastal Merivälja Koolis

Täiendus 26. jaanuari uudisele „Uuel õppeaastal Merivälja Koolis

2017/18 õppeaastal alustab tööd üks 1. klass hommikupoolses vahetuses  ja  teised 1. klassid õhtupoolses vahetuses. Hommikupoolse vahetuse klass komplekteeritakse õpilastest, kelle õed või vennad õpivad juba Merivälja Kooli vanemates klassides.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. – 15. märtsini 2017. eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Merivälja Kooli koostöö Rotterdami Zuider Gümnaasiumiga

unnamed

5.-11.veebruarini võõrustavad Merivälja Kooli kuusteist 7.-8. klassi õpilast ja peret samuti kuutteist Hollandi Rotterdami Zuider Gümnaasiumi eakaaslast, kellega koos on juba alates detsembrist ette valmistatud ühist kosmoseprojekti. Nimelt on moodustatud ainulaadne rahvusvaheline koolinoorte orbitaaljaama koostöögrupp, kes valmistuvad 4 kuu vältel ühiseks „kosmosemissiooniks“ Hollandis Noordwijkis ESA –s ehk Euroopa Kosmoseagentuuri Simulatsioonikeskuses. Grupi 32 liiget jagunevad juhtideks ja astronautideks, teadlasteks, logistikuteks, pressiesindajateks jne. Igal rahvusvahelisel rühmal on kindlad ülesanded ja kokkulepitud töökorraldus. Orbitaaljaamas uuritakse näiteks kliima soojenemist, liustike sulamist, vihmametsade vähenemist jmt. Juba on arutletud külma sõja aegset tehnoloogilist arengut ja uuritud olukorda kui viibid kaaluta olekus.

Veebruarinädalal töötab noorte astronautide grupp Meriväljal ja mujal Eestis, aprilli algul sõidetakse Hollandisse Rotterdami Gümnaasiumi ja Noordwijki keskusse.

Kosmoseprojektist lähemalt saab lugeda kooli ajaveebist.