Tänu kõikidele annetajatele!

unnamed13. ja 14. veebruaril  oli koolis annetuskast,  kuhu sai tuua   annetusi kodututele loomadele.

Kõik meie kooli poolt kogutud annetused anti  üle  Varjupaikade MTÜ töötajale.

Varjupaikade MTÜ tänab kõiki annetajaid. SUUR, SUUR TÄNU MERIVÄLJA KOOLIPERELE!

 

Uuel õppeaastal Merivälja Koolis

Täiendus 26. jaanuari uudisele „Uuel õppeaastal Merivälja Koolis

2017/18 õppeaastal alustab tööd üks 1. klass hommikupoolses vahetuses  ja  teised 1. klassid õhtupoolses vahetuses. Hommikupoolse vahetuse klass komplekteeritakse õpilastest, kelle õed või vennad õpivad juba Merivälja Kooli vanemates klassides.

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. – 15. märtsini 2017. eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Merivälja Kooli koostöö Rotterdami Zuider Gümnaasiumiga

unnamed

5.-11.veebruarini võõrustavad Merivälja Kooli kuusteist 7.-8. klassi õpilast ja peret samuti kuutteist Hollandi Rotterdami Zuider Gümnaasiumi eakaaslast, kellega koos on juba alates detsembrist ette valmistatud ühist kosmoseprojekti. Nimelt on moodustatud ainulaadne rahvusvaheline koolinoorte orbitaaljaama koostöögrupp, kes valmistuvad 4 kuu vältel ühiseks „kosmosemissiooniks“ Hollandis Noordwijkis ESA –s ehk Euroopa Kosmoseagentuuri Simulatsioonikeskuses. Grupi 32 liiget jagunevad juhtideks ja astronautideks, teadlasteks, logistikuteks, pressiesindajateks jne. Igal rahvusvahelisel rühmal on kindlad ülesanded ja kokkulepitud töökorraldus. Orbitaaljaamas uuritakse näiteks kliima soojenemist, liustike sulamist, vihmametsade vähenemist jmt. Juba on arutletud külma sõja aegset tehnoloogilist arengut ja uuritud olukorda kui viibid kaaluta olekus.

Veebruarinädalal töötab noorte astronautide grupp Meriväljal ja mujal Eestis, aprilli algul sõidetakse Hollandisse Rotterdami Gümnaasiumi ja Noordwijki keskusse.

Kosmoseprojektist lähemalt saab lugeda kooli ajaveebist.