EESTI VABARIIK 100

20. veebruaril  kell 9:00 -12:00 kooli õpilaste kohtumine kaitseväe vahipataljoniga võimlas
20. veebruaril  kell 11:00 mudilaskoori kontsert Mahtra Põhikoolis
22. veebruaril  kell 11:15 pidulik aktus kooli võimlas
2017.02 EV 100 plakat

Pereteemaline loeng lapsevanematele 20.02.2018 kl 18:00

Mõnusad, hästitoimivad suhted lähedaste inimeste vahel on miski, mida kunagi pole Eestis liiga palju ja millest kõik südames unistavad. Lähedane paarisuhe ning hea läbisaamine eri põlvkondade vahel annab võimaluse ka muudes eluvaldkondades tegus ja tõhus olla.

Eesti Pereteraapia Ühingu pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul Eestimaa inimestele sada tundi tasuta koolitusi erinevatel peresuhete alastel teemadel.

Pereterapeut Siivi Hansen peab 20.veebruaril kell 18:00 Merivälja Koolis muusikaklassi ruumis loengu lapsevanematele paarisuhte ja elusündmuste mõjust lapsele: “Kui lapsevanematel on omavahel probleem…”

https://www.ev100.ee/et/sada-tundi-suhete-heaks

Merivälja Kooli Vanematekogu

Merivälja Koolis tegutseb Vanematekogu.
Vanematekogu info leiab kodulehelt siit.