Tule lükka Merivälja Koolile (ja oma tööelule) uus hoog sisse!

Merivälja Kooli toetab tugev kogukond, tegusad hoolekogu ja vanematekogu. Kolleegid on professionaalsed, uus arengukava kohe-kohe koostamisel.

Koolile on äsja valitud uus direktor (loe siit), nüüd on puudu veel mõned uued õpetajad:
- matemaatikaõpetaja II-III kooliastmele (kõikidel klassidel 5 tundi nädalas rühmatunde), täiskoormus
- 5.-6. klasside loodusõpetuse ja III kooliastme geograafia õpetaja (ainet vähemalt 2 nädalatundi, osaliselt rühmatunnid), täiskoormus
- eesti keele õpetaja II kooliastmes, täiskoormus
- vene keele õpetaja (rühmatunnid), õpe algab 4. klassist, täiskoormus
- klassiõpetajad, täiskoormus
- kehalise kasvatuse ja ujumise õpetaja, täiskoormus
- väikeklassi õpetaja, osaline koormus
- tehnoloogiaõpetaja 4.-9. klassini, täiskoormus
- käsitöö- ja kodunduse õpetaja, täiskoormus
- eripedagoog
- logopeed, osaline koormus
- sotsiaalpedagoog, osaline koormus
- pikapäevarühma õpetaja, osaline koormus

Palume huvitatud õpetajakandidaatidel endast teada anda direktori kohusetäitjale Maiu Plumerile: Maiu.Plumer ‘ät’ meripohi.edu.ee
Kandideerimise tähtaeg 23.07.2018.

Lõpuaktus

2018.06 Lõpuaktus

Merivälja Kooli kevadkontsert-näitus

2018.05 MVK kevadkontsert